Opłaty

Współpracujemy z renomowanymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych.  Poniżej znajdą Państwo aktualne tabele opłat dystrybucyjnych:

DWS TFI S.A. - tabela opłat manipulacyjnych

HSBC TFI - tabela opłat manipulacyjnych

Noble Funds TFI - tabela opłat manipulacyjnych

MILLENNIUM TFI S.A. - tabela opłat manipulacyjnych

PKO TFI - tabela opłat manipulacyjnych

OPERA TFI S.A. - tabele opłat dostępne na stronie www.opera.pl

SUPERFUND TFI S.A. - tabela opłat manipulacyjnych

Franklin Templeton Investments TFI -  tabela opłat manipulacyjnych

UNION INVESTMENT TFI S.A. - tabela opłat manipulacyjnych