Zakończona - Złoty Środek Go

Subskrypcje zakończone:

Złoty Środek Go jest 4 letnim ubezpieczeniem strukturyzowanym
Produkt ten opiera się na S&P GSCI Gold Index. Inwestor zyskuje na  wzroście indeksu złota.  Stopa zwrotu z inwestycji w ten produkt oparta jest na stopie zwrotu z indeksu i wynosi do 100% średnich wzrostów indeksu złota obliczanego przez Standard and Poors. W przypadku ujemnej zmiany indeksu inwestor ma zagwarantowany zwrot 100% zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji.

Historyczna analiza pokazuje, że możliwe są zyski nawet na poziomie 20% rocznie.

W okresie ostatnich trzech lat stopa zwrotu
z GSCI Gold Index wyniosła około 85%.

źródło: www.bloomberg.com symbol: SPGSGCP:IND

Kwotowania surowców bazowych są dostępne na stronach www.Bloomberg.com. GoFinance dostarcza kwotowań wartości inwestycji w trakcie trwania inwestycji.