Zakończona - Nowa Energia Go

Zakończone subskrypcje:

Nowa Energia Go - inwestuje w atrakcyjne surowce energetyczne

Nowa Energia Go jest 2,5 letnim ubezpieczeniem strukturyzowanym
Produkt ten opiera się na różnych aktywach – ropa naftowa: West Texas (Imtermediate light sweet crude oil (CL); Gaz Ziemny; Dwutlenek węgla. Inwestor zyskuje na wzroście surowców energetycznych.   Stopa zwrotu z inwestycji w ten produkt oparta jest na stopie zwrotu osiąganej z wyżej wymienionych aktywów i wynosi do 100% stopy zwrotu z tych aktywów, gdy zmiana ta jest dodatnia. W przypadku ujemnej zmiany indeksu inwestor ma zagwarantowany zwrot 100% zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji.

Historyczna analiza pokazuje, że możliwe są zyski nawet na poziomie 20% rocznie.

W okresie ostatnich trzech lat stopa zwrotu z:
ropy naftowej wyniosła około 140%,
gazu ziemnego wyniosła około 90%.
dwutlenku węgla wyniosła około 50%,

źródło: bloomberg symbol: Ropa naftowa CL1 + Cmdty; Gaz Ziemny NG1 + Cmdty; Dwutlenek węgla MOZ1 + Cmdty

Kwotowania surowców bazowych są dostępne na stronach www.Bloomberg.com. GoFinance dostarcza kwotowań wartości inwestycji w trakcie trwania inwestycji.