Produkty strukturyzowane


Co to są produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane, są nowoczesnymi rozwiązaniami finansowymi, należącymi do gatunku tzw. inwestycji alternatywnych, które dotarły do nas z rynków zachodnich. W 2005 roku w Wielkiej Brytanii dostępnych było ponad 500 różnego rodzaju produktów strukturyzowanych. Łączna wartość zgromadzonych w nich aktywów wyniosła blisko 10 mld funtów (źródło: Copernicus Partner) Nieustannie zmieniająca się sytuacja na Giełdach wymusiła na rynku kapitałowym stworzenie produktu „odpornego” na spadki. Tak powstały produkty strukturyzowane, które nie tylko, że nie tracą na spadkach, to jeszcze mogą na nich zarabiać, a do tego gwarantują 100% wypłaty zainwestowanego kapitału. Niemożliwe? A jednak.

Produkty strukturyzowane pozwalają zarabiać zarówno na wzrostach jak i spadkach. Produktem strukturyzowanym może być np. lokata, której oprocentowanie nie jest zależne jedynie od stóp procentowych, ale zależy np. od kursu akcji, ceny ropy lub złota.

Dotychczas produkty strukturyzowane dostępne były jedynie dla najzamożniejszych klientów segmentu Private Banking. Obecnie są bardziej dostępne, gdyż aby inwestować w lokaty strukturyzowane wystarczy 5-10 tys. zł.

Korzyści:

  • Gwarancja wypłaty 100% zainwestowanego kapitału
  • Przychód zwolniony z podatku od zysków kapitałowych
  • Brak opłat
  • Brak ryzyka walutowego
  • Klient może wskazać uprawnione osoby, które w razie jego śmierci otrzymają świadczenie w wysokości wpłaconych środków wraz z gwarantowanym zyskiem  

Efektywna inwestycja - produkt oparty o indeks JPMorgan Efficiente Excess Return

Serdecznie zapraszamy