Plany inwestycyjne AXA

GoFinance oferuje Państwu atrakcyjne plany inwestycyjne z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Dajemy Państwu możliwość jednoczesnego lokowania swoich środków finansowych w jednostkach wielu funduszy inwestycyjnych. Taka dywersyfikacja portfela znacznie ogranicza ryzyko inwestycyjne.

Nie musisz być specjalistą, żeby dokonać trafnego wyboru. Wystarczy, że skontaktujesz się z Doradcą GoFinance, który pomoże wybrać Ci najlepszą dla Ciebie strategię inwestycyjną, czyli pomoże Ci wybrać fundusze w które chcesz inwestować.

Wybór właściwego funduszu/funduszy powinien uwzględniać:
akceptowalny przez Ciebie poziom ryzyka a także Twoje cele, czas w jakim chciałbyś je osiągnąć oraz Twoje możliwości finansowe.

Doświadczeni Doradcy GoFinance pomogą Ci wybrać z oferty ponad 30 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez 9 czołowych TFI: BZ WBK AIB TFI S.A., DWS Polska TFI S.A.,  ING TFI S.A., LEGG MASON TFI S.A., NOBLE FUNDS TFI S.A., PIONEER PEKAO TFI S.A., PKO TFI S.A., SKARBIEC TFI S.A., UNION INVESTMENT TFI S.A.


KORZYŚCI:

  • W każdej chwili możesz zmienić wybrane fundusze, w które inwestujesz
  • Możesz zmienić wysokość i częstotliwość wpłat regularnych
  • Możesz czasowo zawiesić dokonywanie wpłat
  • Możesz wypłacać część zgromadzonych środków
  • Korzyści podatkowe (nie płacisz podatku od zysków kapitałowych podczas przenoszenia środków pomiędzy funduszami)
  • Korzyści prawne (zgromadzone aktywa mogą być przekazane wskazanej przez Ciebie osobie w formie świadczenia ubezpieczeniowego, bez potrzeby przeprowadzania postępowania spadkowego)


Wpłaty:

możesz wpłacać regularnie (co miesiąc) lub jednorazowo (raz w roku)

LISTA FUNDUSZY