Doradcy finansowi

Aktualnie za pośrednictwem doradców GoFinance możesz :

  • przystąpić do wybranego przez siebie funduszu inwestycyjnego inwestującego na rynkach w Polsce lub za granicą. Oferta GoFinance praktycznie obejmuje wszystkie, ciekawe pod względem inwestycyjnym, regiony świata.
  • odkupić część lub całość zgromadzonych jednostek uczestnictwa na wskazany rachunek bankowy
  • składać dyspozycje na otwartych rejestrach: powoływać i odwoływać pełnomocnika, ustanawiać blokadę na rejestrze, wypowiedzieć umowę, złożyć reklamację, zmienić dane dotyczące swojego adresu korespondencyjnego.

Oferta GoFinance obejmuje fundusze z rodziny BZ WBK AIB TFI DWS TFI, HSBC TFI, ING TFI, LEGG MASON TFI,  MILLENNIUM TFI, NOBLE FUNDS TFI, PIONEER PEKAO TFI, PKO TFI, ROBECO TFI, SEB TFI, SKARBIEC TFI, UNION-INVESTMENT TFI oraz SUPERFUND TFI.