Prospekty i statuty


Współpracujemy z pięcioma renomowanymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych.  Poniżej znajdą Państwo aktualne prospekty informacyjne:

DWS TFI S.A. 
- DWS Polska FIO Akcji (PLN)
- DWS Polska FIO Akcji Plus (PLN)
- DWS Polska Top 25 Małych Spółek (PLN)
- DWS Top 50 Europa (PLN, EUR)
- DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PLN)
- DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych (PLN)
- DWS Polska FIO Konwergencji (PLN)
- DWS Polska SFIO Euroobligacji (PLN, EUR)
- DWS Polska FIO Zrównoważony (PLN)
- DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN)
- DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus (PLN)
- DWS Polska FIO Płynna Lokata (PLN)
- DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus (PLN)
- DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych

- Fundusz Parasolowy (DWS Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
  Otwarty
), który składa się z następujących subfunduszy:
 - DWS BRIC
 - DWS Sekrora Nieruchomości i Budownictwa
 - DWS Zmian Klimatycznych
 - DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki
 - DWS Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja
 - DWS Gotówkowy

FRANKLIN TEMPLETON TFI

Franklin Asian Flex Cap Fund
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund
Franklin Global Real Estate Fund
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin High Yield (Euro) Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin India Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Natural Resources Fund
Franklin Technology Fund
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin U.S. Opportunities Fund*
Franklin US Government Fund
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton China Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton European Total Return Fund
Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund*
Templeton Global Absolute Return (USD) Fund
Templeton Global Balanced Fund
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Fund
Templeton Global High Yield Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Growth (Euro) Fund
Templeton Korea Fund
Templeton Latin America Fund
Templeton Thailand Fund

 

HSBC
HSBC Global Investment Funds, subfundusze:
Asian Equity - Subfundusze inwestujące głównie w akcje w krajach azjatyckich
- HGIF Asia ex Japan Equity (USD)
- HGIF Asia ex Japan Smaller Companies (USD)
- HGIF Asia Freestyle (USD) (bez benchmaruk)
- HGIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (USD)
- HGIF Chinese Equity (USD)
- HGIF Hong Kong Equity  (USD)
- HGIF Indian Equity (USD)
- HGIF Korean Equity (USD)
- HGIF Singapore Equity (USD)
- HGIF Thai Equity (USD)

BRIC & Brazil Equity
- HGIF BRIC Markets Equity (USD) inwestuje głównie na rynkach w Brazylii, Rosji, Indiach oraz Chinach  

Global Equity
- HGIF Global Equity (USD)

Emerging Markets Bond 
- HGIF Global Emerging Markets Bond  (USD)

Emerging Markets Equity
- HGIF Global Emerging Markets Equity  (USD)
- HGIF Global Emerging Markets Equity Freestyle (USD)
- HGIF Emerging Europe Equity (EUR)

American Equities
- HGIF US Index (USD)

Euroland Equity
- HGIF Euroland Equity (EUR)
- HGIF Euroland Equity Smaller Companies (EUR)
- HGIF Euroland Growth (EUR)
- HGIF European Equity High Dividend (EUR)

Euroland Bond
- HGIF European High Yield Bond (EUR)

 

MILLENNIUM TFI S.A.
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej
- Subfundusz Małych i Średnich Spółek
- Subfundusz Akcji
- Subfundusz Zrównoważony
- Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- Subfundusz Papierów Dłużnych
- Subfundusz Pieniężny
- Subfundusz Dolarowa Lokata

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami
- Subfundusz Akcji Amerykańskich
- Subfundusz Akcji Europejskich
- Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus
- Subfundusz Obligacji Europejskich Plus
- Subfundusz Konserwatywny EUR
- Subfundusz Wzrostowy EUR
- Subfundusz Dynamiczny EUR
- Subfundusz Konserwatywny USD
- Subfundusz Wzrostowy USD
- Subfundusz Dynamiczny USD
- Subfundusz Inwestycji Alternatywnych
Od 1.01.2009 roku we wszystkich subfunduszach wchodzących w skład SFIO FZ są przyjmowane wpłaty w trzech walutach PLN, EUR, USD, niezależnie od waluty bazowej danego Subfunduszu.

NOBLE FUNDS TFI S.A.
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz Noble Fund Skarbowy
- Subfundusz Noble Fund Mieszany
- Subfundusz Noble Fund Akcji
- Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
- Subfundusz Noble Fund Luxury
- Subfundusz Noble Fund Timingowy

PKO TFI S.A.
PKO TFI - Prospekty
- PKO/CS Akcji
- PKO/CS Akcji Nowa Europa
- PKO/CS Akcji Plus
- PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek
- PKO/CS Amerykańskiego Rynku Akcji
- PKO/CS Europejskiego Rynku Akcji
- PKO/CS Japońskiego Rynku Akcji
- PKO/CS Małych Spółek Japońskich JPY
- PKO/CS Zrównoważony
- PKO/CS Zrównoważony Plus
- PKO/CS Strategicznej Alokacji
- PKO/CS Stabilnego Wzrostu
- PKO/CS Stabilnego Wzrostu Plus
- PKO/CS Obligacji
- PKO/CS Obligacji Długoterminowych
- PKO/CS Papierów Dłużnych Plus
- PKO/CS Papierów Dłużnych EURO
- PKO/CS Papierów Dłużnych USD
- PKO/CS Papierów Dłużnych CHF
- PKO/CS Papierów Dłużnych GBP
- PKO/CS Rynku Pieniężnego
- PKO/CS Skarbowy

OPERA TFI S.A.
aktualizacja z dnia 18.06.2009

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Novo Zrównoważonego Wzrostu
- Novo Obligacji
- Novo Akcji
- Novo Stabilnego Wzrostu
- Novo Obligacji Plus
- Novo Lokata

Novo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Novo Wschodnioeuropejski
- Novo Małych Spółek Wschodnioeuropejskich
- Novo Europejski
- Novo Globalny
- Novo Japoński
- Novo Nordycki

SUPERFUND TFI S.A.
- Superfund A SFIO (PLN/EUR/USD)
- Superfund B SFIO (PLN/EUR/USD)
- Superfund C SFIO (PLN/EUR/USD)
- Superfund Trend Plus Powiązany FIO (PLN/EUR

UNION INVESTMENT TFI S.A.

- UniWIBID SFIO (PLN)
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniKorona Pieniężny (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniKorona Obligacje (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniObligacje Nowa Europa (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniMAX Dłużne(PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniDolar Obligacje (PLN, USD),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniStoProcent Plus (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniStoProcent Bis (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniStabilny Wzrost (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniAktywna Alokacja (95%) (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniMAX Zrównoważony (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniKorona Zrównoważony (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniMAX Akcje (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniGlobal (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniKorona Akcje (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniAkcje ME2012 (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniSektor Nieruchomości Nowa Europa (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniAkcje: Nowa Europa (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie
- UniFundusze FIO / subfundusz UniAkcje Małe i Średnie Spółki (PLN),
  ostatnia zmiana w prospekcie