Fundusze inwestycyjne

 

Działanie Funduszy Inwestycyjnych polega na lokowaniu kapitału uczestników w dobrane kategorie aktywów (np.: akcje, obligacje, waluty, instrumenty pochodne, nieruchomości). Inwestując środki pieniężne w fundusze zakupujemy jednostki uczestnictwa (otwarte fundusze inwestycyjne) bądź certyfikaty inwestycyjne (zamknięte fundusze inwestycyjne).

Inwestując w fundusze możesz otrzymać dużo wyższe zyski niż z lokat bankowych. O szczegóły naszej oferty prosimy pytać Doradcę Finansowego GoFinance, który dla każdego klienta przygotuje indywidualne, dopasowane do potrzeb rozwiązanie finansowe. Pomoże skorzystać z najlepszych produktów inwestycyjnych dostępnych na rynku.

Dzisiejsze fundusze inwestycyjne oferują możliwość wyboru wielu strategii inwestycyjnych - od stabilnych i bardzo bezpiecznych do akcyjnych - bardziej ryzykownych, ale w długim okresie przynoszących większe zyski.

Twój własny portfel inwestycyjny

Skontaktuj się z Doradcą Go w celu przeprowadzenia bezpłatnej symulacji. Nasz Doradca przygotuje dla Ciebie modelowy portfel inwestycyjny dopasowany do akceptowanego przez Ciebie ryzyka, celu oraz okresu.

Tel.               +48 22 646 43 77       ; e-mail: gofinance.centrala@gounited.pl