Deweloperzy

GoFinance zapewnia deweloperowi:

 • doradztwo i pomoc przy uzyskaniu kredytu deweloperskiego,
 • współpracę przy sprzedaży mieszkań:
  pracownicy GoFinance oferują mieszkania dewelopera w Oddziałach,
  GoFinance może otworzyć Punkt Obsługi Klienta w miejscu sprzedaży mieszkań dewelopera.

Korzyści dla dewelopera:

 • zwiększanie lojalności i satysfakcji Klienta,
 • zmniejszenie ryzyka nie wpłacenia następnej transzy, poprawa  płynności,
 • zwiększenie wiarygodności kredytowej w większej liczbie banków,
 • łatwiejszy dostęp do kredytu deweloperskiego.

GoFinance oferuje klientom dewelopera:

 • oferta kilkunastu banków w tym oferta dedykowana tylko dla klientów dewelopera,
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentów,
 • opiekę posprzedażową w tym:
  współpraca z Klientem i bankiem w zakresie uruchamiania następnych transz kredytu,
  opieka do czasu wpisu do hipoteki – wypełnianie wniosków o wpis i wydanie KW,
 • opiekę merytoryczną – informacje o nowych, korzystnych produktach  oraz o tendencjach w zakresie stóp procentowych jak i rynku walutowym.


Korzyści dla Klientów dewelopera:

 • połączenie procesu zakupu nieruchomości i kredytowania, co daje Klientowi komfort i oszczędność czasu,
 • szybsza analiza wniosku kredytowego – banki posiadają dokumentację developera oraz przygotowują wcześniej analizę skoringową,
 • możliwość połączenia oferty na kredyty z ofertą na fundusze inwestycyjne.