Dane rejestrowe


GOFINANCE S.A.

Centrala
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy

Outdent


XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

KRS 0000307108,

NIP 524 25 21 917,

REGON 015891214,

Kapital Zakladowy 500.000 PLN.

GO FINANCE S.A. SubGO Energia 1 spółka komandytowo-akcyjna                     
KRS:0000348645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

NIP:241338761   

REGON: 142319705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NIP: 525 24 66 746 REGON:142076326   

Kapitał zakładowy: 530 000,00zł

GO Finance S.A. SubGO Energia 1A spółka komandytowo-akcyjna

KRS: 0000338651

NIP: 954 268 47 61

REGON: 241338761

Kapitał zakładowy: 530 000,000  

GO FINANCE S.A. SubGO Energia 2 spółka komandytowo-akcyjna

KRS:   0000340445                                                                                                                                                                                                  

NIP:   525 24 66 746

REGON: 142076326

Kapitał zakładowy:  8 000 000,00zł

GO FINANCE S.A. SubGO Energia 2A spółka komandytowo-akcyjna

KRS: 0000348578

NIP: 107 001 64 03

REGON: 142318516

Kapitał zakładowy: 4 000 000,00zł