Zarząd

Naszym głównym atutem są ludzie, ich wiedza i doświadczenie:

Beata Kielan – Prezes GoFinance, to pierwsza kobieta w Polsce z tytułem doradcy inwestycyjnego (numer 31), pracowała w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A. jako analityk, doradca inwestycyjny oraz kierownik zespołu zarządzania, była doradcą inwestycyjnym w BRE. Od podstaw zbudowała Skarbiec TFI. Zarządzała 14 funduszami uzyskując bardzo wysokie pozycje w rankingach, przygotowywała pierwsze w Polsce produkty strukturyzowane.

Tomasz Kołodziejak – Wiceprezes GoFinance. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - specjalizacja bankowość i finanse. Karierę zawodową rozpoczął w INVESCO SERVICES Sp. z o.o. na stanowisku doradcy inwestycyjnego. Następnie zatrudniony był na stanowisku zarządzającego funduszami w INVESCO TFI S.A. Od 2004 roku pracował w Nordea PTE S.A. (dawniej Sampo PTE) również na stanowisku doradcy inwestycyjnego oraz zarządzającego funduszem. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz międzynarodowy tytuł CIIA (Certified International Investment Analyst) nadawany przez Association of Certified International Investment Analysts.

GoFinance to także zespół profesjonalnych doradców finansowych, którzy na drodze nieustannych szkoleń podnoszą swoje kompetencje i wzbogacają wiedzę o rynku finansowym.